Projekty unijne

F.P.C. ”SA” – Pajda sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu, ul. Blichowa 11, 37-500 Jarosław
Informuje, iż zawarto umowę nr POPW.01.04.00-18-0025/20 na realizację projektu pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej firmy F.P.C. ”SAN” – Pajda sp. z o.o.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 Wzór na konkurencję – II Etap, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Opis projektu:
Projekt dotyczy realizacji szeregu działań wdrażających rekomendacje płynące z realizacji audytu wzorniczego i sformułowanej w jego wyniku strategii wzorniczej przedsiębiorstwa F.P.C. „SAN” – Pajda.
Cel projektu:
Celem projektu jest podwyższenie atrakcyjności oferty F.P.C. „SAN” – Pajda Sp. z o.o. na rynku wyrobów cukierniczych poprzez zainicjowanie trwałej współpracy z ekspertami w obszarze rozwoju i wdrażania nowych produktów atrakcyjnych rynkowo oraz trwałe wykorzystywanie wzornictwa w dotychczasowej działalności firmy.
Planowane efekty:
1. rozszerzenie bazy klienckiej oraz wzmocnienie lojalności aktualnych konsumentów – dzięki wprowadzeniu nowego produktu na rynek oraz poprawie parametrów sensorycznych aktualnego produktu;
2. wzrost przychodów ze sprzedaży usług – dzięki rebrandingowi, rozpoczęciu sprzedaży nowego produktu, a także usprawnieniu logistyki wewnątrz firmy;
3. wzrost rozpoznawalności marki „SAN” – Pajda oraz umocnienie jej na rynku lidera produkcji wyrobów biszkoptowych – dzięki wzmocnieniu przekazu marketingowego oraz rebrandingowi;
4. obniżenie kosztów prowadzonej działalności – dzięki wprowadzonej poprzez zakup nowych maszyn automatyzacji;
5. trwałe wykorzystanie wzornictwa w działalności firmy – dzięki potencjalnie pozytywnym wynikom wdrożenia strategii wzorniczej, do dziedziny tej firma będzie stosowała się również po okresie trwałości projektu.

Wartość projektu: 2 942 160,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 326 000,00 PLN
Wkład funduszy europejskich: 1 581 400,00 PLN